dijous, 4 de desembre de 2014

L'Ampa amb la marató! Concurs de dibuix


Animeu-vos a participar!!!!

BASES DEL CONCURS   
UN       
 PER LA MARATÓ”   de TV3 20141      Participants: Es poden presentar totes les persones que formen part de la comunitat educativa de l’Escola Sant Marc i del poble de Calldetenes. S’estableixen les següents categories:
1a categoria: Alumnat d’EI
2a categoria: Alumnat de CI
3a categoria: alumnat de CM
4a categoria: Alumnat de CS
5a categoria: Tots els adults vinculats a l’escola, pares i mares, mestres, personal administratiu i de serveis, personal del servei de menjador, ...

2      Tècnica i requisits: La tècnica és totalment lliure. És pot emprar qualsevol tècina o procediment pictòric: aquarel·la, llapis, carbó, ceres, temperes, colage,.....
Els treballs han de ser originals i inèdits. No s’admetran a concurs escanejats, o utilització d’ imatges d’altres autors, ni dissenys que incloguin marques comercials. Tampoc seran admesos treballs en els quals figurin imatges de persones identificables.

3      Tema: El Tema és “un cor per la Marató” relacionat amb la temàtica que ocupa la marató de tv3

4      Presentació:  Caldrà presentar el treball en un full de tamany DiN A3 o DiN A4. Podeu utilitzar el tipus de paper que millor s’adeqüi  a la tècnica escollida.
Al revés del dibuix s’indicarà de manera clara:  la categoria en que participa, el nom de l’autor, el títol del treball i un num de telèfon de contacte.
Els treballs s’entregaran abans del dia 10 de desembre a les oficines de l’Ajuntament de Calldetenes o a l’escola Sant Marc.

5      Jurat: El jurat està compost per 3 artistes del poble, dos membres de la junta de l’Ampa i un representant de l’Ajuntament de Calldetenes. La desició del jurat es farà pública el dia 14 de desembre durant els actes per a recollir fons la marató que es farà a Calldetenes.

6       Premis: Els treballs premiats seran publicats a l’espai web que de tv3 dedica a la marató i també a la revista “l’espiga”.  
A les categories escolars:  S’otorgarà un primer i segon premi consistent amb un diploma de reconeixement i un buf teixit pel del club de costura i una entrada per l’Auditori de Calldetenes (data a concretar per l’organització) gentilesa de l’Ajuntament de Calldetenes.

A la categoria dels adults, hi haurà un sol premi consistent en     un diploma de reconeixement i una entada doble per l’Auditori de Calldetenes (data a concretar per l’organització) gentilesa de l’Ajuntament de Calldetenes.

7       Dibuixos: tots els dibuixos seran exposats a la carpa el dia 14 de desembre. I la seva imatge quedarà propietat de l’organització reservant-se el dret a publicació mencionant sempre l’autor o autora.

8      Devolució:  Tots els dibuixos podran ser recollits a les oficines de l’ajuntament a partir  del 7 de gener de 2015

9      Resolució Final: El jurat , junt amb l’organització, resoldrà qualsevol incidència que pugui sorgir de la manera que consideri més oportuna.
L’organització no es fa responsable de qualsevol pèrdua o dany fortuït que es pugui produir en els treballs presentats.

10   Acceptació de les bases:  El fet de participar en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.