30 d’agost 2012

Inscripcions Activitats extraescolars 2012/13

De ben segur que totes les famílies ja esteu immerses en la tasca de preparar el nou curs; arreplegant el material necessari i esgarrifant-vos perquè la bata del curs passat, que esperàveu  durés tres anys, ja s'ha fet petit, al xandall li ha passat el mateix, i els mitjons de gimnàstica ja semblen de joguina!!!

En mig de tot això,  no oblideu que a partir de l'1 de setembre esperem rebre totes les inscripcions a les activitats extraescolars ens les que participareu. 

Aquí us donem de nou l'enllaç a les activitats proposades.
Us desitgem a tots un plàcid retorn a l'escola!
Salut

26 d’agost 2012

El nou horari.

Bon dia de nou,
tal com us vam informar aquí, arran de les dificultats per arribar a un concents sobre l'horari escolar pel curs 2012/13, la decisió va quedar en mans dels Serveis Territorials que varem optar per l'horari marc del departament d'educació. Això és de 9 a 12'30h i de 15 a 16'30h.

Arran d'això la junta de l'Ampa ens varem mobilitzar. Junt amb l'Ampa de Folgueroles -que es trobava en una situació molt semblant, varem decidir de presentar un recurs de reposició. Val a dir que l'alcade i també el regidor d'educació de Calldetenes han donat ple suport al recurs signant-lo juntament amb el i la presidenta de les dues Ampes. 

Les al·legacions eren les  següents : 


AL·LEGACIONS COMUNS
1a.  Que des de fa molts anys l'horari fet a les nostres escoles ha cobert la franja horària de les 9:00 h del matí a les 17:00 h de la tarda i que aquesta àmplia cobertura horària ha facilitat la bona entesa entre la comunitat educativa i les famílies permetent la conciliació amb les corresponents obligacions laborals. Fins fa un any, quan encara teníem la sisena hora, al migdia s’acabaven les classes a les 13:00 h (a les 12:00 h a educació infantil) i a la tarda sempre s'havia començat a les 15:00 h i acabat a les 17:00 h.
2a.   Que per correu electrònic de la Directora de l'escola Sant Marc de data 20/07/2012 i correu electrònic de la Directora de l’escola Mossèn Cinto de data 23/07/2012, hem tingut coneixement de la resolució de data 13/07/2012 dictada des dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, en què s'aprova l'horari marc (9:00 - 12:30 h i 15:00 - 16:30 h) per al curs vinent a les nostres escoles. Cal dir que alguns dels arguments esmentats en l'apartat d'antecedents no s'ajusten a la realitat de les nostres escoles:
- En referència a "l'acord majoritari dels centres del municipi", tant a Calldetenes com a Folgueroles, hi ha una única escola d'educació infantil i primària i la resta de centres educatius (escoles bressol i SES de Calldetenes) finalitzen les classes a les 17:00 h. No tenim constància de modificacions horàries per al curs vinent.
- "Escoltat el Consell Comarcal en matèria de transport", a les nostres escoles la gran majoria d'alumnes són del poble i/o municipis veïns i que tinguem constància no utilitzen transport comarcal per als seus desplaçaments.
3a.   Que l'horari aprovat per al curs 2012 - 2013 suposa reduir en mitja hora la franja horària coberta per l'escola i per tant la sortida a les 16:30 h perjudica molt els interessos de les famílies pels motius que s'exposen a continuació:
- Deixant a banda l'administració pública, la majoria de les empreses fan horari partit, així que pocs pares i mares tenen possibilitat de finalitzar la seva jornada laboral a les 16:00 h. - Suposa traslladar d'avui per demà una nova despesa a les famílies que no puguin arribar a l'escola a les 16:30 h.
- Representa un sobreesforç logístic i una major necessitat de suport per part de familiars, companys i coneguts.
4a.   Que a les famílies ja se'ls estan exigint molts esforços. La situació actual, en la que les empreses abaixen els sous i allarguen els horaris està en total contraposició i no és compatible amb el nou horari escolar aprovat.
5a.   Que tenim coneixement que les escoles de Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta es consideren una unitat a efectes del Departament d'Ensenyament i per això hem unit esforços a l'hora de presentar aquest recurs de reposició.
6a.   Que la millora en l'educació dels nostres fills i filles requereix de la implicació de tota la comunitat educativa. Aquesta implicació té com a premissa una relació harmònica que es pot veure alterada modificant l'horari que des de fa anys s'ha fet a l'escola.

AL·LEGACIONS PRÒPIES ESCOLA SANT MARC DE CALLDETENES
7a.   Que amb data 20/06/2012 a la nostra escola es va celebrar un Consell Escolar per tractar, entre d'altres punts de l'ordre del dia, l'aprovació de l'horari escolar per al curs 2012 - 2013. En aquest Consell Escolar no es va poder aprovar l'horari per al curs vinent, doncs el professorat va portar a votació l'horari marc (9:00 - 12:30 h i 15:00 - 16:30h) previst a l'ordre ENS/151/2012, de 5 de juny, al·legant un millor aprofitament del matí a primària i un millor rendiment (per menys cansament) de tot l'alumnat a la tarda. Que aquesta posició va ser totalment inflexible, si bé tant el representant de l'Ajuntament com els pares i mares presents (a nivell individual i la representant de l'AMPA), vam intentar arribar a un acord portant a votació un horari alternatiu (cedint pel què fa a l'allargament al matí 12:30h però mantenint l'hora d'acabar a les 17h) i oferint fins i tot com a contraprestació la jornada intensiva per a tot el mes de juny. Com a prova d'això adjuntem a l'annex l'acta de l’esmentat Consell Escolar. Seguint les instruccions de l'ordre publicada, la Directora va comunicar la no aprovació de l'horari als Serveis Territorials de la Catalunya Central.
8a.   Que aquest perjudici i clara oposició a avançar l'horari a les 16:30 h es va posar de manifest en el resultat de la consulta que a finals del curs 2010 - 2011 va fer la mateixa escola per conèixer l'opinió de les famílies respecte a les possibilitats horàries de l'ordre publicada l'any passat. És clar que en aquell moment el professorat va entendre les famílies i en el Consell Escolar es va assolir consens per no modificar l'horari més enllà de la supressió de la sisena hora. Com a prova d'això, s'adjunta l'acta del consell escolar de data 15/06/2011 en què es reflecteixen els resultats de la consulta: de les 141 famílies que van respondre, 97 (68,9%) van votar a favor de l'horari 9:00 – 12:00 h, 15:00 – 17:00 h i només 44 (31,20%) van ser favorables a avançar l'horari (9:00 - 12:30h, 15:00 - 16:30h).
AL·LEGACIONS PRÒPIES ESCOLA MOSSÈN CINTO DE FOLGUEROLES
9a.   Que amb data 18/06/2012 a la nostra escola es va celebrar un Consell Escolar per tractar, entre d'altres punts de l'ordre del dia, l'aprovació de l'horari escolar per al curs 2012 - 2013. En aquest Consell Escolar no es va poder aprovar l'horari per al curs vinent, doncs el professorat va portar a votació l'horari marc (9:00 - 12:30 h i 15:00 - 16:30 h) previst a l'ordre ENS/151/2012, de 5 de juny, al·legant que era la opció majoritària escollida pel claustre. Que aquesta posició va ser totalment inflexible, si bé els representants dels pares i mares presents (a nivell individual i el representant de l'AMPA), vam intentar arribar a un acord portant a votació un horari alternatiu (9:00 a 12:00 h i de 15:00 a 17:00 hores, oferint a la franja de 12:00 a 13:00 h activitats extraescolars proporcionades per l’AMPA) i oferint fins i tot com a contraprestació la jornada intensiva per a les dues últimes setmanes del curs. Seguint les instruccions de l'ordre publicada, la Directora va comunicar la no aprovació de l'horari als Serveis Territorials de la Catalunya Central.

SOL·LICITEM
Que es consideri presentat aquest RECURS DE REPOSICIÓ i es modifiqui la resolució de 13/07/2012 del Director de Serveis Territorials a la Catalunya Central en el sentit d'autoritzar l'horari de 9:00 a 12:00h i de 15:00 a 17:00 h, pels motius abans exposats i en especial perquè garanteix la bona entesa entre tota la comunitat educativa de les nostres escoles.


Recentment hem rebut resposta per part dels serveis territorials desestimant el recurs de resolució i obligant així a les dues escoles a acatar l'horari marc sense tenir en compte les al·legacions presentades. Veieu-ho aquí 

Des de la Junta de l'Ampa veiem el gest com un cop més contra les famílies i ciutadans, en un moment en que tenim sort si conservem la feina, se'ns retalla el sou, se'ns exigeixen més hores de treball,  se'ns  encareix la vida de manera insostenible, i se'ns humilia per totes bandes.  

Només afegir l'agraïment als membres de la junta de l'Ampa que, malgrat està ja en període de vacances, han continuat destinant temps i esforços al conflicte i, en definitiva , a intentar que la conciliació escola i treball  sigui més fàcil.

14 d’agost 2012

Activitats extraescolars pel curs 2012/13

Un any més, la Comissió d'extraescolars ja ens ha enllestit una àmplia oferta d'activitats per al curs 2012/13.
La posem a la vostra disposició, adaptada a l'horari que se'ns dicta des dels Serveis territorials,  per tal que pugueu anar pensant quines poden ser del vostre interès.


ho podeu veure aquí

i aquí la circular i full d'inscripció.Salut i gaudiu del bon temps!!