22 de juliol 2016

Adolencents abans d'hora ..

No és cap secret que la pubertat comença molt abans que fa uns anys. Els motius no són clars ni únics, però les conseqüències poden afectar el desenvolupament cap a persona adulta; en el terreny emocional i afectiu, en l'hipersexualització de la infància, culte a l'imatge,....
Com podem acompanyar tot això??