09 de novembre 2009

Llistat dels Representants / Delegats dels cursos

Curs 2009-2010

P3 - Alícia Armengou
P4 - Anna Anfruns
P5 - Pilar Puigdecens
1er. - Laura Galobardes
2n. A - Francesca José
2n. B - Jesús Martin Pero
3er. - Manel Anfruns
4rt. - Laia Grandio
5è. - Montse Curós
6è. - Marta Musach

Menus Curs 2009-2010
06 de novembre 2009

Ja tenim Bloc...

Benvinguts al Bloc de l'AMPA del CEIP Sant Marc de Calldetenes. Per tal de poder-vos mantenir informats sobre les activitats i temes que es portes des de l'AMPA hem creat aquest bloc perquè tingueu tota l'informació al dia.
Esperem que sigui un bloc participatiu per això us animem a posar els vostres comentaris, no sols sobre els temes publicats sinó sobre qualsevol tema que vulgueu comentar o compartir amb els altres pares de l'escola.

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA CEIP SANT MARC - 26 D’octubre del 2009

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA CEIP SANT MARC

DATA: 26 D’octubre del 2009

INICI REUNIO:21:30 Hores

FI REUNIÓ: 23:00 Hores

ASSISTENTS AMPA: Ferran Gallego, Anna Tabarner, Mireia Bigues, Imma Escobar, Martí Tabarner, Laura Galobardes, Pilar Puigdecens, Dolors Colom, Dolors Comerma, Marta Musach, Alicia Mena, Joan Boix, Núria Iglesias, Alícia Armengou

ASSISTENTS A LA CONVOCATÒRIA: assisteixen un total de 15 pares i mares, dels quals hi ha inclòs el Regidor d’educació el Sr. Jaume Parramon i la directora de l’escola Sra. Lore

ORDRE DEL DIA

1) Aprovació si s’escau de l’acta anterior (20/11/08)
2) Explicació de l’estat de contes
3) Presentació i funcions dels nous membres de l’ Ampa
4) Organigrama del personal que forma Ampa 2009-2010
5) Explicació de les tasques i millores de les comissions d’Ampa
6) Qüestions les quals treballa Ampa i encara no són fixades
7) Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ

1)Aprovació si s’escau de l’acta anterior
La Sra. Pilar Puigdecens com a Presidenta de l’ Ampa demana si hi ha algun comentari sobre l’acta de l’assemblea anterior, al no haver-hi cap esmena queda aprovada l’acta.

2)Explicació de l’estat de contes
La Sra. Marta Musach, dona el balanç a tots els assistents, explica les diferencies econòmiques que hi ha hagut en el període, explicant cada partida dels balanç els augments o disminucions que hi ha cada partida.
Dona pas als assistents perquè puguin preguntar qualsevol dubte. No hi ha qüestions a tractar.

3)Presentació i funcions dels nous membres d’ Ampa
Aquest anys hi ha hagut noves incorporacions a l’associació quedant les funcions repartides de la següent forma:
Laura Galobardes: Vice- presidenta
Dolors Colom i Alicia Armengol: 2ª secretaries
Joan Boix: Comissió de festes
Dolors Comerma: Comissió de tresoreria

4)Organigrama del personal que forma Ampa 2009-2010
Mª Pilar Puigdecens: Presidenta
Laura Galobardes: Vice- Presidenta
Imma Escobar: 1era. Secretaria
Dolors Colom i Alicia Armengol: 2ones. Secretaries
Marta Musach i Mª Dolors Comerma: Comissió de tresoreria
Anna Tabarner, Xavier Armengol,
Laia Grandio, Núria Iglesias: Comissió de extra-escolar
Alicia Mena, Sandra Sanglas
Núria Iglesias, Joan Boix: Comissió de festes
Imma Amblás, Martí Tabarner
Mireia Bigues: Comissió de llibres
Ferran Gallego Comissió d’informàtica

5)Explicació de tasques i millores de les comissions de l’Ampa
Es comenta que cada comissió te autonomia per gestionar les seves funcions de la millor forma possible, un cop preses les decisions es parla a les reunions que l’ampa té fixades un cop el mes i es dona el vist-i-plau si s’escau.

COMISSIÓ DE INFORMÀTICA
S’ha parlat de l’aula d’informàtica que en principi està en plenes condicions.
També es parla que anualment el responsable de informàtica de l’escola el canvien molt sovint i això dificulta el funcionament àgil que es tenia previst.
Es posarà dues pissarres digitals una a 6è i l’altre queda pendent la seva col·locació entre les aules de P4 i P5.

Un assistent a la reunió demana el tema dels ordinadors a l’escola. Al assistir a la reunió la directora del centre li respon la qüestió ella mateixa. La Generalitat ha fet una prova pilot triada per el seu propi criteri i sense opció a poder-s’hi presentar. Per tant es una decisió de la Generalitat que arribi a totes les escoles.

COMISSIÓ DE LLIBRES
S’encarrega de gestionar el tema de reciclatge de llibres, subvencions, correcte utilització del material...
També es parla de la quota d’aquest any només recaurà a les famílies que utilitzin aquest servei. Han fet un càlcul aproximat i més o menys serà d’uns 80 euros. El qual el cost dels llibres es de 160 euros. També s’està treballant amb unes etiquetes que es col·locaran en els llibres on hi haurà informació de la persona que te el llibre, i s’hi podrà fer un seguiment.

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS
Es parla de la nova incorporació d’activitats en comparació l’any 2008 , s’han afegit com a extraescolars Ruby, bàsquet i gimnàs per a pares. D’aquestes activitats tiren endavant el gimnàs per a pares. També es parla de l’acollida el mati i la tarda que continua funcionant de forma correcte, tot i la baixada en el servei.

COMISSIÓ DE FESTES
Aquesta comissió parla de les festes que es faran durant l’any escolar, carnestoltes...
També es comunica no de forma oficial s’està acabant de treballar amb la festa de Nadal que queda fixada per el dia 13 de desembre i col·laborarà l’escola, els extraescolars, i alumnes. També es parla de recuperar la festa de primavera, s’està estudiant.

6) Qüestions les quals treballa Ampa i encara no son fixades
* Fer Natació: dins l’horari escolar a primer i segon, durant l’últim trimestre, s’està treballant juntament amb l’educadora física queda pendent horaris, i el cost que tindrà, que aquest hauria de ser simbòlic i accessible a totes les famílies.