dimecres, 18 de juny de 2014

La FaPaC alerta de l'incompliment del Pla d'acció “Aprendre junts per viure junts” (2008-2015), encara vigent.


La FaPaC denuncia el preocupant retrocès de l'escola inclusiva


  • La federació reclama una voluntat política clara per garantir el dret d'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials en centres ordinaris, xifra que baixat 3 punts en tres cursos. Actualment, el 61% d'alumnes amb NEE està escolaritzat en escoles ordinàries.
  • La FaPaC alerta de l'incompliment del Pla d'acció “Aprendre junts per viure junts” (2008-2015), encara vigent.
La FaPaC ha denunciat en roda de premsa, avui dimarts 17 de juny, que la Generalitat de Catalunya ha creuat la línia vermella en relació a l’Escola Inclusiva, per les raons següents. Els acords, pressupostos i estructura del Departament d’Ensenyament no garanteixen a tot l’alumnat:
  • El Dret a rebre l'atenció necessària per al desenvolupament correcte de les seves aptituds.
  • El Dret a no ser discriminat a l'escola i a accedir-hi i romandre-hi en condicions d'igualtat amb la resta d’alumnat. 
  • El Dret perquè a l'escola assegurin a l’alumne el suport necessari perquè pugui assolir els mateixos objectius que la resta d'alumnat. 
  • Impulsar i finalitzar la reconversió definitiva dels centres d'educació especial en centres de referència per a les escoles ordinàries.
podeu veure-ho al web de la FaPaC