dijous, 11 de juliol de 2013

El potencial de les famílies per canviar l'escola


La Fundació Bofill porta a terme el projecte Famílies amb veuun estudi de recerca per tal de conèixer i analitzar en profunditat la quantitat, qualitat i potencial d'aportació de les famílies al lideratge del sistema educatiu a Catalunya. La FaPaC juntament amb altres federacions ha promogut aquesta iniciativa per conèixer i enfortir el moviment de famíies per la millora del sistema educatiu. 
Una primera línia de treball del projecte ha estat una enquesta realitzada a 1.228 AMPA de Catalunya (més del 40% dels centres educatius i entre ells, el nostre) i a 1.508 directors de centres.
Les dades desmenteixen alguns tòpics sobre la feblesa de les AMPA i posen de manifest la distància entre el poc reconiexement públic que reben i l'aportació real i potencial d'intervenció de les AMPA en el sistema educatiu.
Algunes de les principals conclusions són:
  • L'AMPA gaudeix de bona salut: el 97% dels centres en tenen i agrupen més de 400.000 famílies.
  • Les famílies voldrien participar més en la gestió dels centres educatius i en aspectes pedagògics i demanen una major coresponsabilitat. 
  • Les AMPA mantenen uns bons nivells de participació, però el 67% reconeix que lamanca de recolzament econòmic per part de l'Administració perjudica el seu funcionament. Un exemple és que tant la convocatòria de subvencions a les AMPA com a federacions va sortir per últim cop el 2010.
  • El 84% del total d'AMPA desenvolupen activitats extraescolars sent el principal servei que porten a terme. 
  • El 75% de les AMPA intervenen en la millora d'infraestructures i equipaments de l'escola.
  • El 69% intervenen en la gestió del subministrament de llibres de text amb programes com el de reutilització o socialització. 
  • El 45% intervenen en el servei de menjador.
  • El 41% intervenen en l'escola de pares.
 
RECULL PREMSA