dimecres, 24 d’abril de 2013

Totes les AMPA i famílies, juntes a la manifestació 28 abril! | FaPaC - Portal comunitari AMPA

La FaPaC ens anima a les AMPA d’arreu de Catalunya a participar i sumar-nos a la manifestació ciutadana que ha convocat el MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) diumenge 28 d'abril, a Barcelona
Serà una gran manifestació on confluirem plataformes unitàries sindicals i entitats de l’àmbit de l’educació, i també de la sanitat i la funció pública, així com moviments socials amb un objectiu comú: unir les nostres protestes i reivindicacions en una mateixa acció.
Us animem a participar en la columna groga de l’Educació. Hem de fer que es visualitzi la nostra unitat i defensa de l’educació pública i el nostre rebuig tant a les retallades com a la LOMCE.


Principals punts per estar en contra de la LOMCE:
  • La LOMCE posa en qüestió la universalitat del dret a l’educació rebaixant la responsabilitat dels poders públics perquè aquest dret sigui  garantit. 
  • No defensa l’educació en els valors comuns d’una societat democràtica marcant una diferenciació escolar de l’alumnat que cursa religió i el que cursa una assignatura alternativa.
  • Promou la segregació escolar de l’alumnat per nivell adquisitiu, amb la promoció del mercat educatiu i de polítiques de competitivitat entre escoles. Promovent la segregació per sexe, per religió, per rendiment escolar... i també, mitjançat una normativa d’admissió d’alumnes que dóna potestat a les direccions dels centres per seleccionar l’alumnat. Ja tenim prou segregació escolar com per incentivar-la amb eines legislatives.
  • Minimitza la participació de la comunitat educativa malgrat que és imprescindible per elaborar un projecte educatiu concret a cada centre o grup de centres. Ignora les directives europees, usurpa competències al govern de Catalunya, anul·la la capacitat d’intervenció dels municipis. La corresponsabilitat és un factor d’èxit en l’educació. Cal tota una tribu per educar un infant. 
  • L’aplicació de la LOMCE suposaria una fractura social i la pèrdua cultural en permetre escoles amb llengües vehiculars diferents, o en reduir el pes de la llengua i la cultura catalanes en el sistema educatiu. 
  • La LOMCE no avança ni en la formació docent, ni en la promoció de la investigació, ni la transferència de coneixement ni la innovació. Al contrari, la LOMCE s’ufana de basar-se en el “sentido común” del ministre Wert. És inacceptable la selecció i la classificació de les matèries del currículum, els plantejaments organitzatius i de gestió, l’errònia concepció d’autonomia de centres... . 
Si podeu i voleu anar-hi trobareu els punt de trobada i el recorrgut seguint l'enllaç

Totes les AMPA i famílies, juntes a la manifestació 28 abril! | FaPaC - Portal comunitari AMPA