dilluns, 4 de febrer de 2013

"#cuestiondeeducacion"

Sota aquest hashtag ahir el programa "Salvados" de A3 amb Jordi Evole al cap davant, va fer un retrat de l'estat del sistema educatiu sota el que aprenen els nostres fill i filles. A més el compara, inebitablement, amb els sitema educatiu instaurat a Finlandia del que tant sovint se'ns cantan les excel·lències.
Si no l'heu vist, no us el perdeu.