dimecres, 13 de febrer de 2013

créixer en família

  Ser pares i mares, avui en dia, no és un paper fàcil ni hi ha cap manual que enfoqui amb èxit la tasca educativa de les famílies. Són molts els dubtes que s'han d'afrontar i moltes les circumstàncies en què es pot trobar cada família. L’activitat formativa que us proposem  intenta, doncs,  donar  resposta a aquesta realitat, proporcionant informació i orientació a les famílies en relació amb l'exercici d'una parentalitat positiva.

El programa “Créixer en família”, impulsat per la Secretaria de Família, treballa estratègies personals que fomenten una dinàmica de convivència positiva i un desenvolupament de models parentals adequats per a cada família. Dóna eines perquè les famílies reflexionin sobre com relacionar-se millor amb els seus fills i filles.
El programa està pensat perquè hi participin famílies ateses en la xarxa d’educació, de salut, de serveis socials, d’entitats esportives, de lleure  o de  qualsevol entitat de l’àmbit social. 

  Podeu veure més informació aquí:    Créixer en família