dijous, 4 de febrer de 2016

Un altre model d'escola avança

Els centres de l’Escola Pia avancen cap a un model amb menys pes de les assignatures: El projecte SUMMEM es proposa que tots els seus 20.000 alumnes de cara al 2019 dediquin almenys un 25% del seu horari escolar a treballar la 'interdisciplinarietat'