dissabte, 14 de febrer de 2015

L’EDUCACIÓ EXIGEIX EMOCIONS


Aquest és el títol d’un article que va ser publicat al diari El País Semanal el passat 12.12.2014 !!!

Des del blog de Pares  n'han tret els aspectes més destacats:
1. L’educació no necessita que la reformin sinó que la transformin !
2. Un dels objectius de l’educació és que els infants descobreixin per ells mateixos les seves qualitats i el que verdaderament els apassiona.
3. Cal educar-los a entrenar el procés mental que han de fer per resoldre els conflictes emocionals que se’ls hi planteja.
4.La funció principal de l’educador és acompanyar els infants en el seu procés d’aprenentatge, evolució i creixement personal.
5. L’educació emocional treballa uns valors per fer millors persones: autoconeixement, responsabilitat, autoestima, felicitat, amor, talent i Bé grupal.
Això és només un breu esquema del que ens parla l’article i per tant us convidem a que cliqueu el següent enllaç per llegir l’article sencer:
També ens proposen un vídeo que té una durada molt curta de 8 minuts que ens explica exactament el perquè de la importància d’educar en emocions i la importància que tots els educadors creguem en el mètode!!