dimecres, 8 d’octubre de 2014

Assemblea 2014-2015


Benvolgudes famílies,

Ens plau convocar-vos l’Assemblea anual de l’AMPA el proper dimarts 14 d’octubre de 2014 per tractar entre altres coses:

-       Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
-       Renovació de membres i aprovació dels càrrecs de la Junta
-       Explicació, a manera de memòria, de les activitats organitzades.
-       Estat de comptes i aprovació del pressupost.
-       Proposta de canvis en la Loteria.
-       Aprovació si s’escau de la quota anual.
-       Situació del menjador.
-       Projectes en els que participem.
-       Torn obert de paraula

Us demenrem també idees per el tema de carnestoltes del proper ferbrer! Aneu-hi pensatnt!


Data: 14-10-2014
Inici reunió: 21:30 h
Fi reunió: 22:30 h

Una salutació cordial,

Cuadro de texto: Junta de l’AMPA
Calldetenes, octubre 2014