dilluns, 23 de gener de 2012

Tic: un risc o una oportunitat per a la lectura?

"Hi ha realment alternativa? Tenim capacitat real per decidir si les TIC són un risc o una oportunitat? No ho han decidit ja per nosaltres les empreses del sector, i fins i tot la pròpia indústria del llibre? En realitat, la pregunta no és correcta. En tot cas, la pregunta podria ser: Vols fer de les TIC una oportunitat per a la lectura (i moltes altres coses) o no? Les TIC i la lectura són realitats vinculades, complementàries, no excloents. Són les nostres pràctiques (socials i educatives) la qual pretenen establir fronteres entre les TIC i la lectura i són els nostres propis temors i debilitats els que fan que vegem en les TIC un risc per a la lectura. També deien que amb el rellotge digitaldeixaríem d'entendre el rellotge "analògic" o que amb la fotografia acabaria la pintura. En realitat, mai he vist tantrellotge "analògic", ni tanta fotografia ni tanta pintura com ara ..."
Aquesta és la reflexió  final que apareix a l'arlticle que avui us proposem. Podeu  llegir-lo sencer aquí.