dilluns, 28 de novembre de 2011

bones noticies de la FAPAC

La FaPaC promou una ILP per la igualtat d'oportunitats en l'educació

La FaPaC promou una Iniciativa Legislativa Popular per modificar la LEC i garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació
  • Representants de la Junta General de la FaPaC han presentat en el Parlament de Catalunya una petició per tirar endavant la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Per la igualtat d'oportunitats en el sistema educatiu català” que pretén modificar la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats per a tothom.
  • El text de la ILP reclama equiparar les condicions d'escolarització de l'escola pública i concertada amb la implantació de la sisena hora en tots els centres que reben fons públic.
  • L'objectiu de la FaPaC és continuar defensant, per la via legal, un sistema educatiu equitatiu i que faci front al fracàs escolar.

La FaPaC ha presentat avui en el Parlament de Catalunya una petició per tirar endavant la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Per la igualtat d'oportunitats en el sistema educatiu català”, amb l'objectiu d'equiparar l'oferta educativa entre totes les escoles que reben fons públics. Aquesta equiparació passa, d'entre d'altres, per recuperar la sisena hora en les escoles públiques catalanes, de la mateixa manera que es manté en els centres concertats. A partir d'aquí, el Parlament s'haurà de pronunciar en un termini de quinze dies durant els quals la FaPaC confia que s'admeti a tràmit la proposta.
El text de la ILP presentada per la FaPaC pretén una reforma de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) amb la modificació d'alguns dels seus articles per tal d'igualar realment les condicions d'escolarització del nostre sistema educatiu i prestigiar l'escola pública, garantint l'equitat, la cohesió, i prevenint el fracàs escolar.
Des d'un principi i amb accions com una campanya de recollida de signatures i mobilitzacions al carrer, la FaPaC ha defensat la sisena hora i només entendrem la seva supressió generalitzada no per raons econòmiques sinó per raons pedagògiques i, si fos el cas, s'hauria de suprimir tant en centres públics com en concertats.
L'experiència dels darrers cinc cursos ha posat de manifest que la sisena hora és una mesura clau per garantir l'equitat en el sistema educatiu català a més d'una eina útil per corregir una tendència negativa pel que fa a resultats acadèmics.
En aquest sentit, la FaPaC s'oposa a qualsevol política de tipus discriminador que pugui anar en detriment d'una part de la població que creu en l'escolaritat en centres de titularitat pública i emplaça a la Llei d'Educació de Catalunya a recollir els compromisos adquirits en el Pacte Nacional per l'Educació.
La FaPaC confia que el Parlament de Catalunya es pronunciï favorablement i escolti la petició de la federació que agrupa i coordina l'activitat de més de 2.000 AMPA i representa més de 300.000 famílies.