Què fem? • Representem els interessos de les famílies davant el claustre, i ho fem com a membres amb veu i vot dins el Consell Escolar (màxim òrgan de govern de l’escola).
 • Mantenim contacte continuat amb la direcció de l’escola, per tal de vetllar per la bona entesa entre famílies i escola.
 • Donem suport a les propostes del claustre, que considerem que milloren la qualitat de l’escola.
 • Dotem l’escola d’equipaments i eines de treball. En els darrers anys, l’hem dotat de jocs per al pati, pissarres digitals, ordinadors, equips de so, etc.
 • Organitzem trobades participatives i festives amb les famílies de l’escola: festa de Nadal, el Carnestoltes, festa de final de curs, etc.
 • Proposem activitats que facilitin la conciliació familiar i complementin la formació de l’alumnat: contractar el servei de menjador, proposar i vetllar per les activitats extraescolars, organitzar casals per als períodes de vacances escolars com estiu i Nadal, sempre assegurant-ne la qualitat.
 • Organitzem el reciclatge de llibres.
 • Organitzem la participació en la loteria de Nadal com a mitjà per obtenir més recursos.
 • Destinem partides econòmiques per facilitar l’execució d’activitats extraordinàries de l’escola: transport al curset de natació, ajuda al comiat de 6è, compra de llibres i premis per al concurs literari de Sant Jordi, i d’altres que puguin sorgir durant el curs.
 • Representem les famílies davant el Consell Comarcal, juntament amb la resta d’associacions de mares i pares de la comarca, per tal de defensar interessos comuns i particulars.
 • Organitzem xerrades per a les famílies sobre temes directament relacionats amb la nostra condició de mares i pares.
 • Busquem, fem ressò, i participem en l’organització d’activitats obertes que considerem que aporten valor a l’educació dels nostres fills i filles, com l’organització de festes o tallers a Calldetenes.
 • Fem ressò, a través del nostre bloc, de notícies, articles, moviments, convocatòries i propostes vàries, d’interès general per a les famílies.
 • Donem suport a les reclamacions de l’escola al Departament d’Ensenyament i el Ministerio de Educación a causa de les retallades i la nova llei, la LOMCE.
 • Hem començat a  treballar conjuntament amb Escola i Ajuntament, per tal d'aconsguir la millora de l'edifici d'educació infantil.
 • Som presents i participem en la gestió i organització d’algunes activitats del poble en què se’ns demana col·laboració des de l’Ajuntament.