Què és l’AMPA?L’AMPA és l’entitat sense ànim de lucre que agrupa pares i mares de l’escola.

Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya. 

El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nens i nenes.

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

L’AMPA s’organitza i funciona gràcies a pares i mares voluntaris i a les quotes anuals de totes les famílies que en sou sòcies.

No estem sols: la nostra AMPA està adscrita a la FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya) i gaudim dels seus serveis d’assessorament i informació.