dimarts, 12 de març de 2013

venen vacances escolars

S'apropa la Setmana Santa  i les vacances escolars. Com que el que tenim en tema de conciliació de vida laboral i familiar, us presentem una possibilitat d'omplir aquets dies amb activitats per els nens i nenes.
Éa una proposta a folgueroles. Si us interesa, hi podeu contactar.