dilluns, 10 de novembre de 2014

Consell Escolar. Eleccions

El dimecres 26 de novembre, tots els pare si mares de l'escola podreu votar els candidats com a representants dels pares i mares al consell escolar.

El Consell Escolar és l'organ de govern de l'escola, on s'aproven pressupostos, on es presenta i s'aprova la progranació dels curs, on es decideix sobre el seu funcionament diari, ... i el lloc on els pares i mares tenim veu i vot. Seguint aquest enllaç podeu veure més informació sobre el Consell Escolar.
                                                                   

 Componen el Consell Escolar:

El director o directora, que el presideix.
El cap o la cap d’estudis.
Un o una representant de l’ajuntament de la localitat del centre.
Els i les representants del professorat elegits pel claustre.
Els i les representants dels pares i mares o tutors legals de l'alumnat.
Un o una representant dels personal d’administració i serveis.
Un o una representant de l’AMPAEnguany ens tocarà als pares i mares de votar un dels nostres representants al Consell ja que cal substituir en Ferran que ha acabat el seu mandat.
Si algú de voslatres s'hi vol presentar, pot comunicar-ho a la direcció de l'escola o a l'Ampa a l'adreça:  ampasantmarc@gmail.com abans del divendres 14 de novembre de 2014.