dimarts, 1 d’octubre de 2013

Consulta ciutadana estatal per l'educació pública


Participem a la Consulta Ciutadana estatal per l'educació pública

Des de la FaPaC, ena animen a les famílies a participar en la Consulta Ciutadana, una iniciativa de recollida de signatures promoguda per la Plataforma Estatal per l'Escola Pública per tal de recollir, de forma directa, l'opinió dels ciutadans i mostrar així rebuig a les retallades, oposició a la LOMCE, i iniciar un procés de diàleg i cerca de consens en matèria educativa.
Enllaç a la campanya per saber-ne més i participar-hi:http://www.consultaciudadanaporlaeducacion.org/participa.html
La LOMCE és una de les reformes del Govern central que suposarà un perjudici a l'educació pública i suposa tornar a un sistema basat enl a selecció de l'alumnat per tal que el progrés en els estudis estigui condicionat, amb caràcter general, al nivell social i a les possibilitats econòmiques de les seves famílies, expulsant del sistema a tota aquella persona que no encaixi en un perfil per qüestions ideològiques.
La Consulta Ciudadana por la Educación es porta a terme entre els dies 23 de setembre i 13 d'octubre, ambos días inclosos.