dissabte, 19 de gener de 2013

Hisenda vol posar un 21% d'IVA als Menjadors Escolars i serveis extraescolars

Hisenda vol obligar als serveis de menjadors i extraescolars a apujar l'IVA fins al 21%
Les empreses que ofereixen aquests serveis s'han acollit durant anys a la normativa europea i la llei de l'IVA que  eximeix l'educació a la infància i la joventut de pagar-lo.
Però el document defineix ensenyament com tot allò que transmet coneixement, i deixa fora d'aquesta definició totes aquelles activitats no incloses en un pla d'estudis. Per tant, acaba concloent que els serveis educatius complementaris no poden acollir-se a l'exempció de l'IVA. Això també afectaria el servei de monitors en les activitats extraescolars o en les hores d'acollida. 

I altre vegada, de retruc, caurà sobre les maltractades economies familiars! 

Podeu veure la noticia aquí!
imatge : http://www.ara.cat/societat/Govern-regulara-carmanyola-alumnes-lescola_0_683931826.html